Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die worden gedaan via deze website. Het betreft cd’s, een vriendenlidmaatschap of tickets voor concerten of andere evenementen van Combattimento.

Gebruik van de website

Het bezoeken van de website van Combattimento is alleen toegestaan ten behoeve van het verkrijgen van informatie en het aanschaffen van tickets voor concerten of andere evenementen. Het is niet toegestaan enige inhoud van de website te kopiëren, downloaden, uitzenden of elders te publiceren of anderszins beschikbaar te stellen zonder toestemming vooraf anders dan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.Combattimento garandeert niet het ononderbroken functioneren van de website, het virusvrij zijn van de website noch dat alle informatie op elk moment vrij is van fouten.

Combattimento is niet aansprakelijk voor verlies of schade geleden door bezoekers van de website of derden als gevolg van het bezoek of gebruik van de website, waaronder verlies van gegevens, gederfde inkomsten en schade aan reputatie.

De namen, afbeeldingen, foto’s, video’s, audio-opnames en logo’s die Combattimento op de website publiceert zijn onderhevig aan auteursrechten, ontwerprechten en handelsmerken. Het kopiëren, downloaden of verspreiden van dergelijke uitingen is niet toegestaan zonder toestemming.

Eigen verkoop Combattimento

Combattimento verkoopt cd’s en een deel van de tickets voor evenementen en concerten direct via de website. Voor deze producten gelden onderstaande verkoopvoorwaarden:

Prijs

Combattimento bepaalt zelf de prijs van cd’s en tickets voor concerten en evenementen en heeft het recht de prijs te veranderen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt. Alle prijzen zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Service- en administratiekosten en btw zijn altijd inbegrepen bij de prijs van het toegangsbewijs.

Verkoop en levering cd’s

Cd’s worden via de eigen website verkocht via een bestelformulier. Na afronden van de bestelling en na ontvangst van de betaling, worden cd’s gestuurd naar het door de klant opgegeven adres en binnen de termijn die is aangegeven in de e-mail met aankoopbevestiging na ontvangst van de betaling. Mocht de bestelling door het postbedrijf op een ander adres zijn afgeleverd omdat de klant niet thuis was, dan heeft de klant de verplichting zich te houden aan de ophaaltermijn die het postbedrijf heeft aangegeven alvorens de levering wordt teruggestuurd. Eventuele extra kosten om de cd of cd’s daarna alsnog te leveren zijn voor kosten van de klant. Combattimento is niet verantwoordelijk voor fouten in het opgegeven adres. Eventuele extra kosten die moeten worden gemaakt om alsnog naar het correcte adres te versturen zijn voor rekening van de klant.

De klant heeft het recht de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Alleen indien de cd of cd’s nog in hun originele verpakking zitten kan de betaling worden geretourneerd.

Verkoop en levering tickets voor concerten en evenementen

Combattimento verkoopt toegangsbewijzen voor concerten en evenementen via een bestelformulier. Na afronden van de bestelling en na ontvangst van de betaling verstrekt Combattimento tickets als digitaal document. Tickets worden verzonden naar het e-mailadres dat de klant heeft opgegeven bij de bestelling. Combattimento is niet voor verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

Bij aankoop van een ticket via de website van Combattimento ga je akkoord met het eenmalig versturen van een enquête na afloop van het concert of evenement waarvoor je een ticket hebt gekocht. Ook ga je akkoord met automatische aanmelding voor de nieuwsbrief van Combattimento. Het is mogelijk om je na ontvangst van de eerstvolgende nieuwsbrief weer af te melden.

Toegangsbewijzen kunnen worden geannuleerd tot 7 dagen voor het concert of evenement tegen een vergoeding van 50% van het aanschafbedrag, tenzij een medische verklaring kan overleg. In dat geval vergoedt Combattimento 100% van de aanschafprijs. De bezoeker kan contact opnemen over het retourneren van tickets en over de toegankelijkheid van de concertlocatie met productie@combattimento.nl.

De bezoeker van een concert is verplicht het ticket te tonen alvorens toegang te hebben tot het concert of evenement.

Doorverkopen van een door Combattimento verstrekt toegangsbewijs aan derden is niet toegestaan.

Vriendenlidmaatschap

Vriend worden van Combattimento via de website verloopt via een aanmeld- en bestelformulier. De afhandeling van dit bestelformulier verloopt via de organisatie Vrienden van Combattimento. Na afronden van de bestelling en na ontvangst van de betaling, neemt de Vriendenstichting contact op en ontvangt u vriendennieuwsbrieven en, wanneer van toepassing, speciale acties en (kortings)aanbiedingen.

Verkoop tickets via externe kanalen

Naast directe verkoop via de website van Combattimento, verkoopt Combattimento tevens tickets voor concerten en evenementen via externe kanalen. Tickets voor concerten in eigen beheer worden verkocht via Klassieke Muziek. Daarnaast worden tickets verkocht via de websites van de concertlocaties waar Combattimento optreedt. Voor deze voorkomende gevallen gelden de volgende voorwaarden:

Verkoop tickets via Klassieke Muziek

Bij aankoop van een ticket via Klassieke Muziek gelden de Algemene voorwaarden & Privacybeleid zoals vermeld op www.klassiekemuziek.nl.

Bij aankoop van een ticket via Klassieke Muziek ga je akkoord met het eenmalig versturen van een enquête na afloop van het concert of evenement waarvoor je een ticket hebt gekocht. Ook ga je akkoord met automatische aanmelding voor de nieuwsbrief van Combattimento. Het is mogelijk om je na ontvangst van de eerstvolgende nieuwsbrief weer af te melden.

Verkoop tickets via concertlocaties

Bij aankoop van een concertlocatie waar Combattimento optreedt gelden de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van deze locatie.

Concert- en evenementbezoek

Tijdens alle concerten geldt dat de bezoekersvoorwaarden en huisregels van de concertlocatie van toepassing zijn.  

Bij je ticket is alleen een pauzedrankje en gebruik van de garderobe inbegrepen indien vermeld.

Enquête na afloop

De bezoeker van en concert of evenement gaat er mee akkoord dat het e-mailadres eenmalig wordt gebruikt voor een enquête na afloop.

Wijzigingen of annulering van concerten of evenementen

Mocht een concert of evenement worden afgelast of verschoven naar een ander tijdstip of locatie dan zal Combattimento er alles aan doen om de bezitter van een ticket tijdig te informeren. Hetzelfde geldt voor een aanpassing aan de inhoud van het evenement en de wijze van uitvoeren van het programma, inclusief de lengte van het programma.

Het is de verantwoordelijkheid van Bezoeker om voor vertrek na te gaan of het concert of evenement mogelijk is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Combattimento kan niet garanderen dat bezoeker van een concert of evenement van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het evenement en is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten. Indien het evenement door Combattimento of de concert- of evenementlocatie wordt afgelast zal Combattimento de kosten van het ticket terugbetalen.

Bij overmacht, dat wil zeggen een tekortkoming die niet aan Combattimento kan worden toegerekend, heeft Combattimento het recht om een evenement waarvoor de bezoeker een of meerdere tickets heeft gekocht op te schorten of te annuleren zonder dat Combattimento verplicht is tot schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Beeld- en geluidopname

Fotograferen, filmen en/of het maken van audio-opnames van concerten en evenementen is niet toegestaan tenzij vooraf afgestemd met Combattimento, al dan niet via de locatie waar het evenement plaatsvindt.

Combattimento heeft te allen tijde het recht om beeld- en geluidopnames te maken, ook als dit leidt tot ongemak, hinder of beperkt zicht voor de bezoeker van het concert of evenement. Combattimento zal zijn uiterste best doen om hinder, ongemak of beperkt zicht in het geval van opnames zo veel mogelijk te beperken. Combattimento is niet verplicht eventuele opnames voorafgaand aan het concert of evenement te melden.

Bezoeker is er mee akkoord zichtbaar in beeld te verschijnen bij eventuele beeldopnames, ook als die online beschikbaar worden gesteld op de kanalen van Combattimento, tenzij bezoeker minimaal 24 uur voorafgaand aan het concert schriftelijk via marketing@combattimento.nl of een half uur voor aanvang van het concert kenbaar heeft gemaakt hiervoor geen toestemming te verlenen.

Aansprakelijkheid

Het bijwonen van een door Combattimento georganiseerd evenement is voor eigen risico van de bezoeker. Combattimento is alleen aansprakelijk voor directe schade die de bezoeker van een evenement of concert lijdt en die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan Combattimento toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt daarnaast alleen in aanmerking schade waartegen Combattimento is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, immateriële schade en schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de personen die de schade hebben veroorzaakt.

 

0
    0
    Winkelwagen
    Je winkelwagen is leegTerug naar de shop